Nie zastanawiaj się dłużej tylko dołącz do Nas - warto!


Zakońzenie roku szkolnego 2017/2018
piątek, 22 czerwca 2018 00:00

Zakończyliśmy dziś rok szkolny 2017/2018 w Niepublicznym Gimnazjum ZDZ w Sokółce.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor Katarzyna Magdalena Paszko

nagrodziła najlepszych uczniów nagrodami książkowymi.

Życzyła także naszym uczniom bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu!

1

Więcej…
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
poniedziałek, 04 czerwca 2018 14:31

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 ( dla uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Niepubliczne Gimnazjum w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, którego przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 76, zwany dalej administratorem.

 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, adres e-mail, telefon, miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść orzeczenia bądź opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń i zwolnień lekarskich, data przyjęcia do szkoły, klasa, semestr, obwód szkolny, przebieg i wyniki nauki, płeć, stan zdrowia, informacja nt. uczęszczania na lekcje religii i lekcje wychowania do życia w rodzinie, informacja nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, wizerunek dziecka. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez szkołę obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

 1. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w związku z dokumentacją przebiegu nauczania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Rodzice uczniów posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Niepublicznym Gimnazjum ZDZ w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

  Informuję również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

 
Uwaga uczniowie - Konkurs !
czwartek, 08 marca 2018 14:11

IMG 20180308 151037

Pani Pedagog organizuje konkurs pn. "Depresja - nie zapomnij o niej",

zapraszamy wszystkich uczniów do udziału .

Więcej…
 
Mikołajki :)
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej szkole.

 

mikolajki1

Więcej…
 
Ewakuacja uczniów
czwartek, 23 listopada 2017 00:00

Dziś odbyła sie próbna ewakuacja Uczniów naszego Gimnazjum.

ewakuacja1

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Kalendarium


pa¼dziernik 2019
PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Przydatne linki

 

 

Gimnazjum ZDZ Białystok (c) 2011