Jak wystawić dobrą fakturę będąc osobą samozatrudnioną na ZZP w Holandii ?

Wystawienie poprawnej faktury jako osoba samozatrudniona (ZZP) w Holandii jest istotne dla prowadzenia legalnej działalności gospodarczej. Oto, jak wystawić poprawną fakturę:

 1. Dane firmy:
  • W górnej części faktury umieść swoje dane, w tym imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, numer Kamer van Koophandel (KvK, holenderski numer rejestracyjny firmy) oraz numer Btw-identificatienummer (VAT, holenderski numer identyfikacji podatkowej).
 2. Dane klienta:
  • Podaj dane klienta, takie jak nazwa firmy (jeśli dotyczy), adres i numer VAT (jeśli klient jest również zarejestrowany jako VAT-płatnik).
 3. Numer faktury:
  • Nadaj unikalny numer faktury, który będzie cię identyfikować. Upewnij się, że numeracja jest ciągła i chronologiczna.
 4. Data wystawienia i termin płatności:
  • Określ datę wystawienia faktury oraz termin płatności. Zazwyczaj termin wynosi 14 lub 30 dni od daty wystawienia.
 5. Opis usług lub produktów:
  • Jasno opisz dostarczone usługi lub produkty. Podaj ilość, cenę jednostkową i łączną kwotę dla każdej pozycji.
 6. Stawki podatku VAT:
  • Jeśli jesteś płatnikiem VAT, podaj stawki podatku VAT obowiązujące na Twoje usługi lub produkty.
 7. Suma:
  • Podaj łączną kwotę faktury, uwzględniając podatek VAT (jeśli dotyczy).
 8. Warunki płatności:
  • Wszcznij warunki płatności, np. numer konta bankowego, na który klient ma dokonać płatności.
 9. Załączniki:
  • Jeśli jest to konieczne, dołącz wszelkie załączniki lub umowy, które odnoszą się do faktury.
 10. Podpis:
  • Wystaw fakturę swoim podpisem, aby potwierdzić jej autentyczność.
 11. Przechowywanie kopii:
  • Zachowaj kopię każdej wystawionej faktury w celach podatkowych i księgowych. W Holandii jest wymagane przechowywanie dokumentacji finansowej przez określony okres czasu.
 12. Raportowanie VAT:
  • W ramach obowiązków płatnika VAT w Holandii, będziesz musiał regularnie raportować i płacić podatek VAT na podstawie swoich faktur. Upewnij się, że prowadzisz dokładne i spójne zapisy finansowe.

Warto również skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym w Holandii, aby upewnić się, że Twoje faktury spełniają wszelkie obowiązujące przepisy podatkowe i księgowe.

CZYTAJ  Integracja Bramki Płatności iDEAL: Klucz do Sukcesu w Holandii

Pamiętaj, że wymogi dotyczące faktur mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto śledzić aktualne przepisy podatkowe i konsultować się z profesjonalistą w dziedzinie podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *